حضور شرکت ایورد آریا در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و پدافند سایبری

حضور شرکت ایورد آریا در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و پدافند سایبری

نظارت و کنترل فرآیندهای تولیدی واحدهای صنعتی، با ظهور کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC و تکنولوژی های نوین ارتباطی، توسعه و پیشرفت چشمگیری داشته است. علی رغم این…

ادامه مطلب