پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با همکاری کمپانی موگزا و دانشگاه شیراز برگزار شد

پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با همکاری کمپانی موگزا و دانشگاه شیراز برگزار شد

پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با تمرکز بر ارائه راه حل های اتوماسیون صنعتی، در دو روز 15 شهریور ماه در حوزه تخصصی نفت و گاز و 16 شهریور ماه…

ادامه مطلب