حضور ایورد آریا در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد

حضور ایورد آریا در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد 26لغایت 29 شهریور ماه 1394 ساعات بازدید :16 الی22  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد  از همه اساتید، مدیران، کارشناسان و…

ادامه مطلب
پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با همکاری کمپانی موگزا و دانشگاه شیراز برگزار شد

پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با همکاری کمپانی موگزا و دانشگاه شیراز برگزار شد

پنجمین سمینار آموزشی ایورد آریا با تمرکز بر ارائه راه حل های اتوماسیون صنعتی، در دو روز 15 شهریور ماه در حوزه تخصصی نفت و گاز و 16 شهریور ماه…

ادامه مطلب