Westermo RFIR-227-F4G-T7G-DC

در لایه Core شبکه های ارتباطی صرف نظر از تجاری یا صنعتی بودن کارکرد، تجهیزاتی بکار می رود که دارای قابلیت های مدیریتی در کنار پهنای باند بالا باشند. سوئیچ…

ادامه مطلب