PT-7528

استاندارد IEC61850 یکی از جدیدترین و جامع ترین استانداردهای حوزه توزیع برق می باشد. این استاندارد که به تشریح الزامات مورد نیاز در اتوماسیون، تجهیزات ارتباطی، نرم افزارها و حتی…

ادامه مطلب