PT-7528

استاندارد IEC61850 یکی از جدیدترین و جامع ترین استانداردهای حوزه توزیع برق می باشد. این استاندارد که به تشریح الزامات مورد نیاز در اتوماسیون، تجهیزات ارتباطی، نرم افزارها و حتی…

ادامه مطلب

Westermo RFIR-227-F4G-T7G-DC

در لایه Core شبکه های ارتباطی صرف نظر از تجاری یا صنعتی بودن کارکرد، تجهیزاتی بکار می رود که دارای قابلیت های مدیریتی در کنار پهنای باند بالا باشند. سوئیچ…

ادامه مطلب