حضور شرکت ایورد آریا در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و پدافند سایبری

نظارت و کنترل فرآیندهای تولیدی واحدهای صنعتی، با ظهور کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC و تکنولوژی های نوین ارتباطی، توسعه و پیشرفت چشمگیری داشته است. علی رغم این توسعه چشمگیر، امنیت سایبری و حساسیت های آن چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته و همین غفلت، امنیت این سیستم ها را به چالش کشیده است. با ورود روزافزون فناوری های کنترل و مانیتورینگ نظیر SCADA در صنعت و همچنین بکارگیری آنها در بخش های حیاتی و زیرساختی کشور از جمله صنعت برق،نفت،گاز و … اهمیت تامین امنیت سایبری دوچندان می شود و حتی ممکن است گاهی با امنیت ملی گره بخورد. در این راستا تامین امنیت تجهیزات حساس بکارگرفته شده دراین صنایع دربرابر حملات و آسیب پذیری ها، رویکردی مهم و حیاتی درحوزه سیستم های کنترل صنعتی محسوب می گردد.

شرکت ایورد آریا به عنوان تامین کننده تجهیزات زیرساخت اسکادا و تله متری ، با تکیه بر توانمندی های خویش در زمینه امنیت در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و پدافند سایبری حضور به هم خواهد رساند.

زمان : 25 الی 28 بهمن ماه 1395

محل برگزاری : مجتمع آموزشی رفاهی شرکت ملی نفت- محمودآباد

نظر خود را بنویسید