Showing 1-12 of 15 results

  • ارتباط با Active OPC
  • مدیریت آلارم های سیستم از طریق email، SNMP Trap، TCP و UDP
  • پشتیبانی از پروتکل SNMPv1/v2c/v3
  • ارتباط peer- to – peer
  Read More
  • ارتباط با Active OPC
  • مدیریت آلارم های سیستم از طریق email، SNMP Trap، TCP و UDP
  • پشتیبانی از پروتکل SNMPv1/v2c/v3
  • ارتباط peer- to – peer
  Read More
  • ارتباط با Active OPC
  • مدیریت آلارم های سیستم از طریق email، SNMP Trap، TCP و UDP
  • پشتیبانی از پروتکل SNMPv1/v2c/v3
  • ارتباط peer- to – peer
  Read More
 • Moxa ioLogik 2512

  از سری ioLogik 2500

  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال ورودی/خروجی دیجیتال (DIO) قابل تنظیم توسط نرم افزار
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر (Logger) MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU-Master/Gateway
  • پشتیبانی از پروتکل Serial Tunnel Mode (Client/Server)
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • پشتیبانی از از کارت حافظه Micro SD تا ظرفیت 32 گیگابایت
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512 و  40-  الی 75+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی  5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار-با خرید کیت نصب
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 53 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2512-GPRS

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  دارای ارتباطات سلولار GSM/GPRS/EDGE

  با فرکانس های quad-band 850/900/1800/1900 MHz

  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU-master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-GPRS و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-GPRS-T
  • قابلیت کار در رطوبت نسبی (RH) 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 46 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2512-HSPA

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  دارای ارتباطات سلولار +UMTS/HSPA

  با فرکانس های UMTS 850/1900 or 900/2100 or 850/900/1900/2100 MHZ

  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU – master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-HSPA و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-HSPA-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 43 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2512-WL1

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU -master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-WL1 و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2512-WL1-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 45 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2542

  از سری ioLogik 2500

  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 12 کانال ورودی/خروجی دیجیتال (DIO) قابل تنظیم توسط نرم افزار
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگرMX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU -Master/Gateway
  • پشتیبانی از پروتکل (Serial Tunnel Mode (Client/Server
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • پشتیبانی از از کارت حافظه Micro SD تا ظرفیت 32 گیگابایت
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542 و  40-  الی 75+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 42 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2542-GPRS

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  دارای ارتباطات سلولار GSM/GPRS/EDGE

  با فرکانس های quad-band 850/900/1800/1900 MHz

  • دارای 12 کانال ورودی و خروجی قابل تنظیم (DIO) دیجیتال و 4 کانال ورودی آنالوگ
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU -master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-GPRS و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-GPRS-T
  • قابلیت کار در RHرطوبت نسبی  5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 46 سال
  Read More
 • ioLogik 2542-HSPA

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  دارای ارتباطات سلولار +UMTS/HSPA

  با فرکانس های UMTS 850/1900 or 900/2100 or 850/900/1900/2100 MHZ

  • دارای 12 کانال ورودی و خروجی قابل تنظیم (DIO) دیجیتال و 4 کانال ورودی آنالوگ
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU -master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-HSPA و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-HSPA-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 43 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik 2542-WL1

  از سری ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN

  • دارای 12 کانال ورودی و خروجی قابل تنظیم (DIO) دیجیتال و 4 کانال ورودی آنالوگ
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus/RTU-master/gateway
  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • ارتباط مستقیم سیستم های SCADA با دستگاه های سلولار پنهان در IP آدرس های خصوصی با استفاده از نرم افزار “Using Cellular Data Access”
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • تکمیل خودکار دیتا در زمان قطع ارتباط با نرم افزار لاگر MX-AOPC UA
  • دارای 4 پورت اترنت سوئیچ غیرمدیریتی برای ارتباط با دستگاه های اترنت
  • توسعه پورت I/O به صورت زنجیروار (Daisy Chaining) تا 8 دستگاه سری ioLogik E1200
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485 با قابلیت انتخاب نرم افزاری جهت اتصال به انواع دستگاه های سریال
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-WL1 و  30-  الی 70+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik 2542-WL1-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 9 – 48 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار (با خرید کیت نصب)
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 37 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik E2240

  از سری ioLogik E2200

  • دارای نرم افزار کنترلی Click&Go Plus با امکان تعریف 48 قانون
  • دارای 1 پورت اترنت با سرعت 10/100 Mbps
  • دارای 1 پورت سریال RS-485
  • پشتیبانی از پروتکل Modbus RTU -gateway
  • دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال خروجی آنالوگ
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik E2240 و  40-  الی 75+ درجه سانتی گراد برای مدل ioLogik E2240-T
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی  5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا (برای کار در ارتفاع بالاتر لطفا با شرکت تماس بگیرید)
  • MTBF بیش از 17 سال
  Read More