نمایش همه 3 محصول

  • مد کنترل ولتاژ V/F
  • مد کنترل سرعت برداری
  • قابلیت افزایش فرکانس تا 500 هرتز
  • امکان تنظیم پارامتر ها و دستورات ساده PLC توسط نرم افزار BFI
  • قابلیت نصب روی DIN rail
  • ابعاد کوچک و راه اندازی ساده
  Read More
  • قابلیت کنترل چند پمپ بدون نیاز به PLC
  • امکان تنظیم پارامتر ها و دستورات ساده PLC توسط نرم افزار BFI
  • افزایش فرکانس تا 120 هرتز
  • گشتاور متغیر در مد V/F
  • قابلیت کنترل چند پمپ بدون نیاز به PLC
  Read More
  • افزایش فرکانس تا 500 هرتز
  • حداکثر گشتاور راه اندازی برای موتور های AC استاندارد
  • کنترل حلقه باز موتوهای آهنربا دائم (PM)
  • کنترل حلقه بسته سرعت موتور توسط انکدر
  • امکان تنظیم پارامتر ها و دستورات ساده PLC توسط نرم افزار BFI
  Read More