Showing 373-384 of 396 results

 • Moxa ioLogik E1210

  سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ و 16 کانال ورودی دیجیتال

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 16 کانال ورودی دیجیتال
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 76 سال
  Read More
 • سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ و 16 کانال خروجی دیجیتال

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 16 کانال خروجی دیجیتال
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 105 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik E1212

  سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ ، 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی  5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 64 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik E1213

  سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ ، 8 کانال ورودی دیجیتال و 4 کانال خروجی دیجیتال

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 4 کانال خروجی دیجیتال
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 81 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik E1214

  سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ ، 6 کانال ورودی دیجیتال و 6 کانال رله

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 6 کانال ورودی دیجیتال و 6 کانال رله
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 92 سال

  توجه: امکان دارد که رله دستگاه ioLogik E1214 در محیط های با چگالی بالا و دمای زیر صفر درجه سانتیگراد به درستی عمل نکند.

  Read More
 • Moxa ioLogik E1260

  سری ioLogik E1200

  با 2 پورت اترنت سوئیچ و 6 کانال RTD

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیروار (Daisy-Chain)
  • دارای 6 کانال RTD
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی راحت از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد و RH یا رطوبت نسبی5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 75 سال
  Read More
 • Moxa ioLogik E1262

  با 2 پورت اترنت سوئیچ و 8 کانال ترموکوپل (Thermocouples)

  • آدرس پذیری با قابلیت تعریف کاربر برای Modbus/TCP Slave
  • پشتیبانی از EtherNet/IP در حالت آداپتور (ثبت نام آنلاین –به صورت رایگان- جهت استفاده نیاز است.)
  • پشتیبانی از RESTful API برای استفاده برنامه های IIoT
  • دارای 2 پورت اترنت سوئیچ با سرعت 10/100 Mbps برای توپولوژی های زنجیره‌ای (Daisy-Chain)
  • دارای 8 کانال ترموکوپل (Thermocouples)
  • صرفه جویی در زمان و هزینه کابل کشی با قابلیت ارتباطات نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)
  • دارای ارتباطات فعال با سرور MX-AOPC UA موگزا
  • پشتیبانی از پروتکل SNMP v1/v2c
  • نصب و پیکربندی آسان و جمعی با برنامه کمکی ioSearch
  • پیکربندی آسان از طریق مرورگر وب
  • مدیریت I/O ساده با MXIO library در هر دو سیستم عامل ویندوز و یا لینوکس
  • مناسب برای استفاده در مناطق صنعتی خطرناک با داشتن استانداردهای : Class I Division 2 و ATEX Zone 2
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 10- الی 60+ درجه سانتی گراد
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی 5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 12 – 36 VDC
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail یا دیوار
  • دارای ایزولاسیون 3k VDC یا 2k Vrms
  • MTBF بیش از 72 سال
  Read More
 • IEI TANK-760
  • پردازنده قدرتمند Intel® Core™ i7/i5/Celeron
  • پشتیبانی از حافظه رم تا ظرفیت (RAM) 16GB DDR3
  • CFast Card
  • پشتیبانی از 3 خروجی مستقل تصویر
  • پشتیبانی از دو حافظه HDD (5″ SATA 6Gb/s)
  • قابلیت کار در بازه وسیع ولتاژ ورودی VDC 9V-36
  • قابلیت نصب ماژول iRIS-2400 (سازگار با IPMI)به منظور مانیتور کردن کامپیوتر صنعتی
  • بدون نیاز به خنک کننده (Fanless)
  • 2 پورت اترنت
  • 4 پورت (USB 3.0) در پنل پشت دستگاه و 2 پورت یو اس بی 2 (USB 2.0) در پنل جلوی دستگاه
  • با قابلیت انتخاب منبع تغذیه AT و یا ATX
  • 2 درگاه CAN-Bus
  • 4 پورت سریال RS-232 در پنل پشت دستگاه و 2 پورت سریال RS-232/422/485 در پنل جلوی دستگاه
  • Wi-Fi/3G/4G
  Read More
  • دارای طراحی باریک و کم حجم
  • دارای پردازشگر Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz
  • بدون نیاز به خنک کننده
  • پشتیبانی از رم DDR3L
  • دارای 2 گیگابایت رم (حداکثر حافظه: 8GB)
  • پشتیبانی از هارد دیسک (5’’ SATA HDD)
  • نیاز به تنها 12 ولت ولتاژ ورودی
  • دارای انواع درگاه ها: یک درگاه یو اس بی 3 (USB 3.0) و سه درگاه یو اس بی 2 (USB 2.0)، یک درگاه تصویر VGA ، یک درگاه سریال RS-232 ، درگاه صدا (Audio) ، یک درگاه اترنت و یک درگاه PCIe
  Read More
 • uIBX-250-BW
  • دارای طراحی بسیار کوچک
  • بدون نیاز به خنک کننده
  • دارای پردازشگر Intel® Celeron® N3160
  • پشتیبانی از رم DDR3
  • دارای 2 گیگابایت رم (حداکثر حافظه: 8GB)
  • نیاز به تنها 12 ولت ولتاژ ورودی با قابلیت انتخاب منبع تغذیه AT و یا ATX
  • قابلیت استفاده از VGA و یا HDMI و همچنین نمایش تصویر در دو صفحه نمایش همزمان
  • دارای درگاه مخصوص PCIe Mini
  • 4 درگاه یو اس بی (USB 3.0) ، یک درگاه تصویر VGA ، یک درگاه تصویر HDMI ، 2 درگاه سریال RS-232/422/485، 2 درگاه اترنت GbE و درگاه صدا (Audio)
  Read More
 • IEI ulBX-210-CV-N2600
  • عدم استفاده از فن و قطعات متحرک
  • دارای طراحی باریک و کم حجم
  • دارای پردازشگر دو هسته ای Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz
  • پشتیبانی از رم DDR3 (حداکثر حافظه: 2GB)
  • پشتیبانی از هارد دیسک (5’’ SATA HDD)
  • نیاز به تنها 12 ولت ولتاژ ورودی با قابلیت انتخاب منبع تغذیه AT و یا ATX
  • قابلیت استفاده از VGA و یا HDMI و همچنین نمایش تصویر در دو صفحه نمایش همزمان
  • دارای درگاه مخصوص PCIe Mini
  • 4 درگاه یو اس بی 2 (USB 2.0) ، یک درگاه تصویر VGA ، یک درگاه تصویر HDMI ، 2 درگاه سریال RS-232 ، یک درگاه سریال RS-422/485، درگاه اترنت و درگاه صدا (Audio)
  • دارای قابلیت افزودن Wireless LAN
  Read More
 • Moxa ioPAC 8500

  کنترلر RTU قابل برنامه ریزی ماژولار

  • پردازنده های اختصاصی (ARM (RISC برای سیستم اصلی و هر یک از ماژول های I/O (پردازنده 32-bit ARM9 192 MHz برای سیستم اصلی و پردازنده 32-bit ARM Cortex M4 80 MHz برای ماژولار I/O)
  • دارای 2 پورت اترنت 10/100 Mbps با کانکتور RJ45 یا M12
  • دارای 2 پورت سریال RS-232/422/485
  • پشتیبانی از حافظه microSD تا ظرفیت 32 گیگابایت
  • سیستم عامل: لینوکس
  • ارائه وضعیت Time-Stamp (اطلاعات کدگذاری شده و دقیق شناسایی زمانی یک رویداد خاص) هر میلی ثانیه برای ورودی دیجیتال و ورودی آنالوگ
  • پشتیبانی از سرعت نمونه برداری Sampling Rate) 5kHz) برای ورودی آنالوگ
  • دارای ویژگی Prerecording برای ثبت دیتای (Data Logging) ورودی آنالوگ
  • پشتیبانی از زبان برنامه نویسی C++/C
  • پشتیبانی از پروتکل های Modbus TCP/RTU (Master/Slave) ، SNMP ، TCP/IP ، UDP ، DHCP ، BOOTP ، SNTP و SMTP
  • مطابق با الزامات استانداردهای EN 50121-3-2 ، EN 50121-4 و EN 50155
  • طراحی قوی و کم حجم جهت استفاده در محیط های سخت صنعتی
  • ماژولار I/O جهت تطبیق پذیری ، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری
  • قابلیت کار در محدوده دمایی 40- الی 75+ درجه سانتی گراد
  • قابلیت کار در RH رطوبت نسبی  5٪ الی 95٪
  • قابلیت کار با بازه وسیع ولتاژ ورودی 48-9 VDC
  • دارای کانکتور ترمینال اسپرینگ تایپ (Spring-Type Terminal Block) برای مقاومت کابل کشی
  • قابلیت نصب بر روی DIN rail و یا دیوار
  • قابلیت کار تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا
  • MTBF بیش از 98 سال
  Read More