شرکت ایوردآریا جهت سرعت بخشیدن به توسعه طرح های صنعتی و ایجاد بستری هوشمند در محیط های عملیاتی، مجموعه نرم افزارهایی را ارائه نموده است که در واقع به صورت یک گیت وی IoT و پلتفرمی برای مدیریت تجهیزات به صورت متمرکز بکار می روند. که دارای قابلیت جمع آوری و پردازش داده ها برای پروتکل مدباس، پشتیبانی از پروتکل MQTT جهت ارتباطات میان تجهیزات لبه شبکه به هسته مرکزی می باشد

نگاهی به ویژگی های این مجموعه

  • عملکرد به عنوان گیت وی مدباس TCP/RTU جهت جمع آوری اطلاعات
  • مبدل پروتکل مدباس به MQTT جهت ساده سازی فرایند جمع آوری داده
  • پشتیبانی از حالت Slave مدباس جهت سهولت در یکپارچه سازی با SCADA
  • قابلیت عملکرد در بستر شبکه سلولار و تنظیمات مسیریابی
  • مانیتورینگ گیت وی ها و تجهیزات فعال مرتبط در نقشه جهت ارزیابی منابع
  • مدیریت دسترسی کاربران بر اساس گروه های تجهیزات، مکان ها و یا سازمان ها
  • سازمان دهی وظایف نگهداری سیستم همانند به روز رسانی میان افزار