صنعت برق و انتقال نیرو

نقش صنعت برق نه تنها در توسعه ملی و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم غیرقابل انکار است بلکه زندگی کردن و گردش چرخ های بخش های مختلف اقتصادی بدون وجود برق میسر نیست و همین امر سبب شده که تامین برق به صورت پایدار بیشتر مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد. وزارت نیرو در بخش برق اقداماتی اعم از برنامه ریزی برای کاهش تلفات، توسعه نیروگاهها، حمایت از سرمایه گذاران، تعمیرات اساسی نیروگاهی و توجه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر را مدنظر قرار داده است که با استفاده از تجهیزات کاملا صنعتی این امر میسر میشود.
از آنجایی که در صنعت برق اغلب با یک محیط با چالش های فراوان روبرو هستیم که دسترسی مستقیمی نمیتوان به آن داشت،برقراری یک backbone با سرعت بالا و افزونه با قابلیت اطمینان بالا جهت مانیتور کردن ایستگاهها و کابین های خدماتی در کلیه مراحل تولید، انتقال و توزیع نیروی برق حیاتی می باشد.

تجهیزات شبکه بایستی با استانداردهای صنعتی،محیط کار با درجه حرارت های مختلف، خوردگی و ارتعاشات مختلف ،استاندارد حفاظت نیروگاهها، استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشار ضعیف تطابق داشته باشد. این استانداردها شامل موارد زیر می باشد:

  • IEC61850
  • IEC1613
  • IEEE1588

شرکت ایوردآریا با استفاده از تجهیزات کاملاً صنعتی در تمامی سطوحStation، Process و Bay گامی بلند در راستای هوشمند سازی و کنترل بهینه سطوح شبکه تولید و انتقال برق براساس تطابق کامل با استاندارد ها برداشته است.

  1. Complete Head-to-Toe Embedded Computing Solutions
  2. Maximizing Energy Efficiency with Embedded Computers
  3. Solar Power Station Applications

محصولات راه حل های مرتبط پروژه های موفق