جایگزینی فیبر نوری با سیم مسی!

اشتباه نخواندید، عنوان خبر درست است. در سناریوهای مختلفی در صنایع کاملاً موجه است که شما از تکنولوژی های خاصی مبتنی بر سیم استفاده نمایید.

شرکت وسترمو تولیدکننده انواع تجهیزات ارتباطی صنعتی با امکانات و کیفیت ویژه سمینار آنلاین و آموزشی را در این خصوص برگزار می نماید.

زمان برگزاری: 10ام مهر ماه

ساعت برگزاری: 10:30 صبح

نظر خود را بنویسید