IEC-61850 جدیدترین استاندارد در صنعت برق

امروزه در سامانه توزیع برق عموما قابلیت کنترل مرکزی وجود دارد. در این سامانه ها کامپیوترها و برنامه های کاربردی خاصی وجود دارد که مدیریت را بهبود بخشیده و تأثیر عوامل انسانی را کاهش می دهد.

در گذشته یکپارچه سازی سیستم های اتوماسیون برق بسیار پیچیده و بعضا غیر ممکن می نمود، به طوریکه هر شرکت فعال در این حوضه بروی تجهیزاتش از پروتکل مخصوص خود استفاده می کرد و استانداردهای عمومی مشخصی برای یکپارچه سازی یا همگام سازی بین تجهیزات از برندهای مختلف وجود نداشت اما امروزه سیستم ها هوشمندتر شده اند بنابراین نیاز به تجهیزاتی یا استانداردهایی جامع و عمومی تر وجود دارد که جانشین پروتکل های محدود گذشته گردد

تا تمامی تجهیزات از برندهای مختلف که در ایستگاههای مختلف استفاده می شود به وسیله انطباق با این استانداردهای عمومی با یکدیگر یکپارچه گردند
در صنعت برق یکی از جدیدترین استانداردهایی که برای ارتباط با این ویژگی تدوین شده IEC-61850 است.

در این پروتکل مانیتور کردن همزمان دستگاه ها و مدیریت از یک مرکز کنترل ممکن می گردد. همچنین این استاندارد، توانایی انطباق با تغییرات سریع، حفاظت، ارتباط و کنترل ایستگاه های برق را دارد.
IEC-61850

از پروتکل های MMS، GOOSE و SMV و به زودی از Web Services استفاده می کند. این پروتکل ها ارتباط را بروی شبکه TCP/IP با سرعت زیاد برقرار می نماید.
GOOSE

یک مکانیزم سریع و قابل اعتماد از انتقال داده ها بر روی ایستگاه های شبکه می باشد. قبل از انتقال داده، هر گره با این پروتکل وضعیت خود را برای دیگر گره ها ی موجود می فرستد.

نظر خود را بنویسید