راهکار تکنولوژی FLI در صنعت حمل و نقل ریلی

FLI

تکنولوژی FLI این امکان را به اپراتورهای راه آهن می دهد که سیستم را به طور اتوماتیک پیکربندی نمایند. این امر، با کاهش حجم کاری و به حداقل رساندن میزان خطاها، سبب کاهش زمان نگهداری به طور قابل توجهی می گردد. علاوه براین،به جای آنکه هر دستگاه جداگانه پیکربندی شود، کل شبکه در یک مکان، به طور متمرکز پیکربندی می گردد که خود موجب آسان شدن پیکربندی مجدد شبکه می گردد.
شبکه هایی که از تکنولوژی FLI استفاده می کنند، دارای سه مشخصه می باشند:
1-    انعطاف پذیری:
ازآنجاییکه تمامی تنظیمات شبکه در یک فایل XML مرکزی ذخیره می شود، اگر شبکه نیاز به پیکربندی مجدد و یا توسعه داشته باشد، تنها تنظیمات سرور اصلی می بایست تغییر کند و تغییرات لازم به طور خودکار به بقیه شبکه منتشر می شود. همچنین، از آنجاییکه تکنولوژی FLI از استانداردهای open DHCP، TFTP و LLDP استفاده می کند، تمامی مشخصه های آن با تمامی تجهیزات ثالث سازگار می باشد.

Railway-Automation_Dia_FLI

2-    Location-Awareness
سرورهای FLI با گسترش Option 82، امکان تعیین مکان فیزیکی تمامی تجهیزات در توپولوژی را دارد. بدین ترتیب، سرور همیشه یک آدرس IP ثابت را به دستگاهی که در یک مکان قرار می گیرد را می دهد. بنابراین، اگر دستگاه، جایگزین و یا reboot شود، دوباره کلیه تنظیمات قبلی به آن تخصیص داده می شود.

Railway-Automation_Dia_FLI-change

3-    هوشمندی
چنانچه چندین سرور DHCP در شبکه موجود باشند، دستگاههای FLI با سرور DHCP تکنولوژی FLI صحیح ارتباط برقرار می کنند. همچنین با استفاده از تکنولوژی Turbo Ring، تجهیزات FLI حلقه های شبکه را که برای افزونگی پیاده سازی می شوند، به طور اتوماتیک تشخیص می دهد.

diagram3

مشاهده محصولات مرتبط با این راه حل
محصولات