حضور ایورد آریا در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد

26لغایت 29 شهریور ماه 1394
ساعات بازدید :16 الی22 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 

از همه اساتید، مدیران، کارشناسان و دانشجویان محترم  دعوت می شود از غرفه مشترک شرکت ایورد آریا پارت کنترل در سالن‌ انوری بازدید فرمایند

نظر خود را بنویسید